Biokimyo va molekulyar biologiya

Biokimyo va molekulyar biologiya fani bo'yicha darslar


Biokimyo va molekulyar biologiya fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot

TR

Кириш

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Оқсиллар

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Углеводлар

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Нуклеин кислоталар

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Ферментлар

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Липид ва липоидлар

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Модда алмашинув жараёнининг бошқарилиши

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Биоэнергетика

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Углеводлар алмашинуви

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Липидлар алмашинуви

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Оқсилларнинг алмашинуви

Yuklab olish

Yuklab olish