Biologiya o'qitish metodikasi

Biologiya o'qitish metodikasi fani bo'yicha darslar


Biologiya o'qitish metodikasi fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot
Video

TR

Biologiyani oqitishda yangi pedagogik va axborot

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologiyani oqitishda yangi pedagogik va axborot

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologiya oqitishning moddiy bazasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologiyadan sinfdan tashqari ishlar

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Amaliy va laboratoriya ishlarni uyushtirish

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologiya darslari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologiya oqitish metodlari va ularning klassifikatsiyasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologiya fanlarining strukturasi va biologik

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Jadidchilik harakatida talim va tarbiya

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Sharq uygonish davri va talim tarbiya masalalari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biologik talimning roli

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Kirish

Yuklab olish

Yuklab olish