Biotexnologiya

Biotexnologiya fani bo'yicha darslar


Biotexnologiya fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot

TR

kirish

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

fermentlar muhandisligi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

fermentlarni immobillash

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

fermentlar ishtirokidagi texnologik jarayonlar

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

gen muhandisligi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

osimlik gen muhandisligi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

hayvon gen muhandisligi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

hujayra muhandisligi

Yuklab olish

Yuklab olish