Botanika

Botanika fani bo'yicha darslar


Botanika fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot
Video

TR

URUG’. MEVA. O’SIMLIKLARNING KO’PAYISHI

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

TOPGULLAR. CHANGLANISH VA URUG’LANISH

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

GENERATIV ORGANLAR. GULNING TUZILISHI. CHANGCHI VA URUG’CHI

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

BARG. BARGNING VAZIFASI. BARGNING ANATOMIK VA MORFOLOGIK TUZILISHI

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

VEGETATIV ORGANLAR. ILDIZ. NOVDA. KURTAK. NOVDADA BARGLARNING JOYLASHISHI

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

O’SIMLIK TO’QIMALARI

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

O’SIMLIK HUJAYRASINING TUZILISH XUSUSIYATLARI. HUJAYRA BOSQICHLARI

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Botanika fani predmeti, qisqacha rivojlanish tarixi

Yuklab olish

Yuklab olish