Gistologiya va embriologiya

Gistologiya va embriologiya fani bo'yicha darslar


Gistologiya va embriologiya fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot
Video

TR

Odam embrional rivojlanishi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Provizor a`zolar shakllanishi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Gastrulyasiya. Organogenez.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Urug‘lanish. Implantasiya. Maydalanish.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Tuxum xujayralarini tuzilishi va ovogenez

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Urug‘ xujayralari ko‘payishi va spermatogenez

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Ontogenez davrlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Individual rivojlanish biologiyasi fanining tarixi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Muskul to‘qimasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Tog‘ay to‘qimasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Biriktiruvchi to‘qima

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Ichki muhit to‘qimalari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Epiteliy to‘qimasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Epiteliy to‘qimasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

To‘qima haqida ta`limot

Yuklab olish

Yuklab olish