Mikrobiologiya va virusologiya

Mikrobiologiya va virusologiya fani bo'yicha darslar


Mikrobiologiya va virusologiya fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot

1

"MIKROBIOLOGIYA FANI, UNING O‘RGANISH OBYEKTLARI VA RIVOJLANISH TARIXI"

Yuklab olish

Yuklab olish

2

"MIKROBIOLOGIYA FANI VA UNING O‘RGANISH OBYEKTLARI"

Yuklab olish

Yuklab olish

3

MIKROBIOLOGIYATADQIQOTLARINING ASOSIY USULLARI

Yuklab olish

Yuklab olish

4

TURLI MORFOLOGIK GURUH MIKROORGANIZMLARGA TAVSIF

Yuklab olish

Yuklab olish

5

PROKARYOTLAR HUJAYRA TUZILISHI VA KIMYOVIY TARKIBI

Yuklab olish

Yuklab olish

6

MIKROORGANIZMLAR SISTEMATIKASI

Yuklab olish

Yuklab olish

7

MIKROORGANIZMLARNING O’SISHI VA KO’PAYISHI

Yuklab olish

Yuklab olish

8

PROKARIOTLARNING OZIQLANISHI

Yuklab olish

Yuklab olish

9

MIKROORGANIZMLAR METABOLIZMI

Yuklab olish

Yuklab olish

10

MIKROORGANIZMLAR GENETIKASI

Yuklab olish

Yuklab olish

11

MIKROORGANIZMLARGA TASHQI MUHIT OMILLARINING TA’SIRI

Yuklab olish

Yuklab olish

12

"MIKROORGANIZMLARNING O’ZARO VA BOSHQA ORGANIZMLAR BILAN MUNOSABATI"

Yuklab olish

Yuklab olish

13

BIOSFERA VA MIKROORGANIZMLAR EKOLOGIYASI

Yuklab olish

Yuklab olish

14

AZOTNING TABIATDA AYLANISHI

Yuklab olish

Yuklab olish

15

"Mikroorganizmlarning xalq ho‘jaligi va tibbiyotdagi ahamiyati"

Yuklab olish

Yuklab olish

16

VIRUSOLOGIYANING PREDMETI VA VAZIFALARI

Yuklab olish

Yuklab olish

17

Viruslarni strukturasi va molekulyar tuzilishi

Yuklab olish

Yuklab olish

18

VIRUSOLOGIYADA QO’LLANILADIGAN TADQIQOT USULLARI

Yuklab olish

Yuklab olish

19

VIRUSLARNING STRUKTURASI

Yuklab olish

Yuklab olish

20

VIRUSLARNI KO’PAYTIRISH VA AJRATISH

Yuklab olish

Yuklab olish

21

VIRUSLARNING KLASSIFIKASIYaSI

Yuklab olish

Yuklab olish

22

Viruslar diagnostikasi

Yuklab olish

Yuklab olish

23

Immunologik usullar yordamida diagnostika qilish

Yuklab olish

Yuklab olish