Odam anatomiyasi

Odam anatomiyasi fani bo'yicha darslar


Odam anatomiyasi fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Taqdimot
Video

TR

Kirish. Fanning tarixi. O‘rganish uslublari. Odam tanasini xujayralari, to‘qimalari, organlari, odamning kelib chiqishi

Yuklab olish

TR

Osteologiya – suyaklarning tuzilishi

Yuklab olish

TR

Bosh skeleti (Cranium

Yuklab olish

TR

Sindesmologiya – suyaklarning bog‘lanishi

Yuklab olish

TR

Muskul tizimi – Miologiya

Yuklab olish

TR

Ichki a`zolar (Splanxnologiya). Ovqat hazm qilish sistemasi.

Yuklab olish

TR

Jigarning tuzilishi, topografiyasi, o‘t pufagi va qorin pardalari

Yuklab olish

TR

Nafas olish a`zolari tizimi

Yuklab olish

TR

Siydik va tanosil a`zolari Umumiy tavsifi. Buyrakning tuzilishi

Yuklab olish

TR

Erkak va ayollar jinsiy a`zolari sistemasi

Yuklab olish

TR

Ichki sekresiya bezlari

Yuklab olish

TR

Qon tomirlar tizimi (angiologiya). Umumiy tasnifi. Yurak va uning tuzilishi

Yuklab olish

TR

Asab tizimi (nevrologiya). Umumiy tasnifi

Yuklab olish

TR

Eshitish, ko‘rish va sezgi organlari

Yuklab olish

TR

Teri analizatorlari, terining morfologiyasi va mikroskopik tuzilishi

Yuklab olish