Yosh fiziologiyasi va gigiena

Yosh fiziologiyasi va gigiena fani bo'yicha darslar


Yosh fiziologiyasi va gigiena fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot

TR

Kirish

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Tayanch harakatlanish sistemasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Nеrv tizimining umumiy fiziologiyasi va uning yoshga oid hususiyatlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Endokrin tizimi fiziologiyasi va yoshga oid husuiyatlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Qon-tomir tizimi va uning yoshga oid hususiyatlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Моdda va energiya almashinuvi, yoshga oid hususiyatlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Ayiruv organlari va uning yoshga oid xususiyatlari

Yuklab olish

Yuklab olish