Zoologiya

Zoologiya fani bo'yicha darslar


Zoologiya fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot
Video

TR

Zoologiya faniga kirish.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Umurtqasizlar bilan tanishuv.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Protozologiya.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Ko‘p hujayralilar.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

G‘ovaktanlilar (Porifera) va Plastinkasimonlar (Placozoa) tiplari.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Eumetazoalar (Eumetazoa).

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Bo‘shliqichlilar (Cnidaria) tipi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Bilaterial simmetriyalilar. Yassi chuvalchanglar (Platyhelminthes) tipi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Mollyuskalar (Mollusca) tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Halqali chuvalchanglar (Annelida) tipi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Bo‘g‘imoyoqlmlar (Arthropoda) tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Qisqichbaqasimonlar (Crustacea) kenja tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Qisqichbaqasimonlar (Crustacea) kenja tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Traxeyalilar (Tracheata) kenja tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Cycloneuralia katta tipi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Umurtqalilar zoologiyasi. Xordalilar tipi - Chordata.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Chalaxordalilar tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Pardalilar yoki lichinka xordalilar kenja tipi.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Boshskeletsizlar kenja tipi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Umurtqalilar kenja tipi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

To‘garak og‘izlilar sinfi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Jag‘lilar bo‘limi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Suyakli baliqlar sinfi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

To‘rtoyoqlilar katta sinfi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Sudralib yuruvchilar - Reptilia sinfi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Reptiliyalarning tuzilishi va fiziologiyasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Qushlar sinfi. Umumiy xarakteristika va sistematikasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Qushlar ekologiyasi. Qushlarning kelib chiqishi va ularning evolyusion taraqqiyoti.

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Sutemizuvchilar yoki darrandalar sinfi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

"Sut emizuvchilar biologiyasi geografik tarqalishi Ekologik guruhlari"

Yuklab olish

Yuklab olish